Knihovna Polabiny

Akce knihovny

Bibliobox v Polabinách

Bibliobox je umístěn u Cestoní kanceláře Datour, Kpt. Bartoše 499, Pardubice - Polabiny. Bibliobox slouží výhradně k vrácení knih, a to z následujících knihoven: Krajská knihovna v Pardubicích a knihovny městských částí Doubravice, Dubina, Dukla, Hostovice, Nemošice, Ohrazenice, Pardubičky, Polabiny, Rosice nad Labem, Staré Čivice a Svítkov.

Knihy vrácené do biblioboxu vám budou odepsány nejpozději do týdne. Pokud jsou při vrácení knih vygenerovány sankční poplatky /zpozdné/, zůstávají na čtenářském kontě. Při nejbližší návštěvě knihovny je uživatel povinen poplatky uhradit.

Prosíme čtenáře, aby knihy zapůjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a ostatní dokumenty /hudební CD, audioknihy, DVD filmy, noty, časopisy, deskové hry a dětské kufříky/ vraceli pouze knihovně.

Společný čtenářský průkaz

Společný čtenářský průkaz | kalendář akcí

Společný čtenářský průkaz opravňuje uživatele k výpůjčce a vrácení knih v kterékoliv knihovně ve městě Pardubice včetně Krajské knihovny Pardubice. Po registraci v naší knihovně MO II, Družby 334, Pardubice a obdržení společného průkazu a dokladu o zaplacení poplatku, můžete navštívit i další knihovny - Krajská knihovny, Doubravice, Dubina, Dukla, Hostovice, Nemošice, Ohrazenice, Pardubičky, Rosice n.L., Staré Čivice, Svítkov. V každé další knihovně, kde si chcete půjčit knihy se znovu zaregistrujete - vyplníte přihlášku, předložíte společný čtenářský průkaz, občanský průkaz a doklad o zaplacení poplatku z naší knihovny. V těchto knihovnách již poplatek neplatíte. Děti do 15 let musí zaregistrovat rodiče. Čtenářský průkaz se vystavuje na dobu jednoho roku ode dne registrace, jeho platnost se každoročně obnovuje za registrační polatek uvedený v ceníku / dospělí 120 Kč, děti a důchodci 60 Kč/ a je možné ho zaplatit v kterékoliv knihovně, kde jste zaregistrováni. Nutné si doklad vždy uschovat a doložit ho v ostatních knihovnách, kam si chodíte půjčovat knihy.

Akce - Pasování prvňáčků

Pro 1. třídy ZŠ nabízíme v červnu akci Pasování prvňáčků na čtenáře. Děti projdou zkouškou čtenářské dovednosti (čtení krátkého textu), poznávají písmenka a hádají pohádky. Následuje pasování na čtenáře, kdy děti obdrží knižku nebo časopis.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 466952135 nebo e-mailem knihovna@umo2.mmp.cz

Vrácení knih do biblioboxů

31.05.2021

 

Vracení knih do biblioboxů

V současné době je čtenářům k dispozici šest biblioboxů, do kterých je možné vracet knihy i mimo otevírací dobu knihovny. Biblioboxy zůstávají v provozu i v době uzavření knihovny a slouží výhradně pro vracení knih.

Ostatní dokumenty, jako CD, DVD, časopisy, noty, deskové hry a dětské kufříky nelze vracet do biblioboxů.

Prosíme čtenáře, aby v případě, že jsou biblioboxy plné, neodkládali knihy jinam.

Do biblioboxů Krajské knihovny v Pardubicích je možné vracet také knihy půjčené v knihovnách městských částí Doubravice, Dubina, Dukla, Hostovice, Nemošice, Ohrazenice, Pardubičky, Polabiny, Rosice n. Labem, Staré Čívice a Svítkov a Univerzitní knihovny Pardubice. Biblioboxy vybíráme pravidelně dvakrát týdně a vrácené knihy následně rozdělujeme do příslušných knihoven.

 

  • Rozmístění biblioboxů v Pardubicích
  • v Polabinách u cestovní kanceláře Datour,

Kpt. Bartoše 499 

  • u hlavního vchodu do knihovny
  • u bočního vchodu do knihovny - směrem ke Zvonici
  • na Masarykově náměstí před ČSOB pojišťovnou 
  • před základní školou na Benešově náměstí
  • na Dubině poblíž autobusové zastávky Dubina, centrum

Vyhodnocení soutěže Lovci perel

21.02.2023
Vyhodnocení soutěže Lovci perel | kalendář akcí

V úterý 14.2. proběhlo v knihovně vyhodnocení dětské čtenářské soutěže Lovci perel za rok 2022.  Pan starosta Mgr. Radek Hejný pogratuloval vítězům a předal jim odměny. Oblíbená soutěž Lovci perel pokračuje v knihovně i v roce 2023.

Nahoru