Knihovna Polabiny

Registrace

Postup registrace čtenářů v e-katalogu knihovny Portaro

Registrovaní čtenáři si zde mohou založit své konto, přes které lze jednoduše prodlužovat výpůjčky a rezervovat knihy (poplatek za rezervaci 1 knihy je 15 Kč).

Postup registrace

Návod na  registraci do eKatalogu

  1. V eKatalogu klikneme na pole Přihlásit se /vpravo nahoře/
  2. Klikneme na pole Nemám registraci -zadáme čárový kód uvedený na zadní straně čtenářského průkazu (pokud je devítimístný, zadává se celý, pokud je třináctimístný, poslední číslice se vynechá) a své příjmení
  3. Klikneme na Pokračovat a v dalším kroku si zvolíme své uživatelské jméno a heslo, pod kterým se budeme přihlašovat do katalogu a klikneme na pole Registrovat
  4. Poté klikneme na pole Přihlásit se a znovu zadáme své uživatelské jméno a heslo. 
  5. Když nyní klikneme na pole Konto čtenáře, dostaneme se na přehled svých výpůjček.
Nahoru