Knihovna Polabiny

Ceník

Registrační poplatky - čtenáři knihovny MO II
Dospělí 100 Kč
Důchodci 60 Kč
Děti do 18 let 40 Kč
Studenti od 18-26 let 
(po předložení dokladu o studiu)
60 Kč
Registrační poplatky – společný průkaz pro Krajskou knihovnu a knihovny městských obvodů
Dospělí a děti od 15 let – společný průkaz 120 Kč
Důchodci – společný průkaz 60 Kč
Děti do 15 let - společný průkaz 60 Kč
Společný čtenářský průkaz platí pro knihovny – Krajská knihovna a knihovny městských obvodů: Doubravice, Dubina, Dukla, Hostovice, Nemošice, Ohrazenice, Pardubičky, Polabiny, Rosice n.L., Staré Čivice , Svítkov/
Poplatek za  
jednorázovou výpůjčku 30 Kč
rezervaci 15 Kč
meziknihovní výpůjční službu vnitrostátní (poštovné, balné za 1 výpůjčku) 40 Kč
kopírování A4 - jednostranně (ČB) 2 Kč
kopírování A4 - oboustranně (ČB) 3 Kč
tisk z internetu A4 (ČB) 2 Kč
Sankční poplatky
Ztráta čtenářského průkazu 30 Kč
1. upomínka 30 Kč
2. upomínka 50 Kč
3. upomínka 70 Kč
4. upomínka 70 Kč
Náhrady knih, periodik, časopisů
Publikace do 200 Kč cena knihy + 150 Kč
Publikace nad 200 Kč cena knihy + 250 Kč
Periodika - časopisy dvojnásobek ceny v Kč
Náhrady při poškozeni  
čárového kódu 10 Kč
obalu knihy 10 Kč

Nahoru