Knihovna Polabiny

Služby

Knihovna poskytuje čtenářům tyto služby:

  • půjčování knih a časopisů
  • odborná pomoc při výběru beletrie a naučné literatury
  • rezervování požadovaných knih
  • bibliograficko-informační služba
  • meziknihovní výpůjční služba
  • půjčování cizojazyčné literatury
  • jednorázové výpůjčky
  • přístup na internet na dvou počítačích pro čtenáře i veřejnost zdarma
  • donášková služba v případě nemoci nebo snížené pohyblivosti
Nahoru